Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Nowy Polski Ład. Zmiany podatkowe i prawne w 2022. Możliwośi biznesowe w Republice Czeskiej, Rumunii i Bułgarii

webinarium

Eksperci z kancelarii Peterka & Partners oraz Altios, w trakcie nadchodzącego webinarium, opowiedzą Państwu jakie możliwości rozwoju i dywersyfikacji biznesu w Europie środkowej mają polscy przedsiębiorcy, szczególnie w świetle rozwiązań wprowadzonych przez Polski Nowy Ład.

 

W trakcie webinarium zostaną poruszone między innymi następujące tematy:

  • W jaki sposób założyć biznes w Czechach, Rumunii i Bułgarii
  • Jakie obowiązki prawne i podatkowe musi spełnić przedsiębiorca w tych krajach
  • Czy warto mieć własny zespół sprzedażowy, wspierający sprzedaż w krajach Europy środkowej
  • Czy dywersyfikacja biznesu w Europie środkowej to dobry pomysł

 

 

Webinarium odbędzie się 2 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

Zagadnienia będą prezentowane w języku angielskim i polskim.

 

Rejestracja na webinarium pod poniższym linkiem

The New Polish Deal. Tax and legal changes in 2022. Tax opportunities in the Czech Republic, Romania and Bulgaria

During the upcoming webinar, experts from Peterka & Partners and Altios will tell you what opportunities Polish entrepreneurs have to develop and diversify their business in Central Europe, especially in light of the solutions introduced by the Polish New Deal.

 

During the webinar, the following topics, among others, will be covered:

 

  • How to start a business in the Czech Republic, Romania and Bulgaria
  • What legal and tax obligations an entrepreneur has to fulfill in these countries
  • Is it worth having your own sales team to support sales in Central European countries?
  • Is it a good idea to diversify your business in Central Europe?

 

 

The webinar will take place on December 2, 2021 from 10:00 to 11:30 am.

The issues will be presented in English and Polish.

 

Registration for the webinar at the link below