Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Arabia Saudyjska i ZEA – atrakcyjne kierunki międzynarodowej ekspansji

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) i Arabia Saudyjska oferują ogromne możliwości biznesowe dla firm planujących międzynarodową ekspansję. Oto 9 powodów, dla których warto rozważyć prowadzenie działalności w krajach Półwyspu Arabskiego.

Oto kilka nadchodzących imprez branżowych w regionie:

 • GITEX Technology Week w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie – październik 2024
  Jedne z największych na świecie targów technologicznych; okazja dla najbardziej innowacyjnych firm do zaprezentowania swoich produktów i usług.
 • Big 5 Expo w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie – listopad 2024
  Jedne z największych targów budowlanych na Bliskim Wschodzie, oferujące możliwości prezentacji produktów i nawiązywania partnerstw biznesowych.
 • Arab Health w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie – styczeń 2025
  Wiodące wydarzenie w dziedzinie opieki zdrowotnej na Bliskim Wschodzie łączące specjalistów i firmy z branży medycznej.

Kontakt:

Wszystkich zainteresowanych rozwojem na rynkach Półwyspu Arabskiego zapraszamy do kontaktu. Nasze lokalne biuro Altios Middle East będzie Państwa przewodnikiem po wszystkich zagadnieniach związanych z prowadzeniem biznesu na Bliskim Wschodzie.

 

Marta Tchórzewska

VP Development and Advisory

tel. +48 607 180 633

m.tchorzewska@altios.com

9 Reasons to Expand in the UAE
and Saudi Arabia

If you are considering expanding your business internationally, the United Arab Emirates (UAE) and Saudi Arabia (KSA) offer plenty of business opportunities.
In this article, ALTIOS’ experts give you  the top 9 reasons why you should consider establishing yourself in the United Arab Emirates and Saudi Arabia

Trade fairs and regular business events in the region provide companies from around the world with unique opportunities to meet potential business partnersestablish contacts, and strengthen their presence in these dynamic markets.

Here are some upcoming business exhibitions in the region:

 • GITEX Technology Week in Dubai, United Arab Emirates – October 2024: One of the world’s largest technology fairs, providing
  a platform for innovative companies to showcase their products and services.
 • Big 5 Expo in Dubai, United Arab Emirates – November 2024: One of the largest construction fairs in the Middle East, providing
  a platform for construction industry companies to showcase their products and establish partnerships.
 • Arab Health in Dubai, United Arab Emirates – January 2025: A major event in the healthcare field in the Middle East, offering networking and business opportunities for healthcare professionals and companies in the medical sector.

These exhibitions offer a unique opportunity for companies to connect with potential business partners and discover business opportunities in the region.

Contact:

 
We invite anyone interested in growing in the Arabian Peninsula markets to contact us. Our local Altios Middle East office will be your guide to all issues related to doing business in the Middle East.

Marta Tchórzewska

VP Development and Advisory

tel. +48 607 180 633

m.tchorzewska@altios.com

Sytuacja makroekonomiczna
w Europie Środkowo-Wschodniej

Po okresie spowolnienia Europa Środkowo-Wschodnia wydaje się stawać przed nowym etapem wzrostu gospodarczego. Według analityków niższa inflacja oraz spadające stopy procentowe będą wspierać ożywienie popytu wewnętrznego w regionie, co wraz
z poprawą w sektorze przemysłowym oraz wzrostem eksportu będzie pozytywnie oddziaływać na sytuację gospodarczą tej części Europy.

Optymizm studzi jednak spowolnienie w Niemczech, kluczowym partnerze krajów regionu oraz wątpliwości co do rzeczywistego tempa dezinflacji, które mimo obecnych trendów może niedługo znacznie się zmniejszyć. Aktualne prognozy EBC dla Europy Środkowo-Wschodniej zakładają wzrost na poziomie 0,6% w 2024 roku i 1,5% w 2025 r., są więc nieznacznie lepsze niż dla strefy euro (również 0,6% w 2024 r. i 1,25% w 2025.

Wzrost tempa gospodarczego w Polsce

 

Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego, pomimo słabego wyniku z 2023 roku (wzrost na poziomie 0,2%), PKB Polski, największego rynku Europy Środkowo-Wschodniej, ma rosnąć w tempie 2,6% w 2024 i 4,1% w 2025 roku. Konsumpcja gospodarstw domowych będzie głównym czynnikiem napędzającym wzrost w 2024 roku, natomiast rok 2025 przyniesie dynamiczny wzrost inwestycji. Wsparcie dla wzrostu w dużej mierze zapewnić mają programy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i polityki spójności, które zaczynają napływać do kraju po blokadzie ze strony UE związanej z wątpliwościami co do przestrzegania zasad państwa prawa. Polsce udaje się także skutecznie kontrolować inflację – z 14,4% w 2022 r. i 11,6% w 2023 r do 2,8% w lutym 2024. Według szacunków ekspertów średni wzrost cen w bieżącym roku wyniesie 3,6%,
a w roku kolejnym może wzrosnąć do 4,6% w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz energii elektrycznej.

Sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna. Stopa bezrobocia, jedna z najniższych wśród państw UE, oczekiwana jest poziomie 5,3%. Prognozy wskazują na wzrost wynagrodzeń
o ponad 12% w 2024 r., przewyższając 10% wzrost obserwowany w 2023 roku. Bieżący rok przyniesie również podwójną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia 2024 jest na poziomie 4,242 zł (982 EUR), a od lipca osiągnie poziom 4.300 zł (995 euro). Co więcej, strategiczne położenie i wykwalifikowana siła robocza sprawiają że Polska pozostaje jednym z najciekawszych kierunków dla lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE. Przykładem ostatnich inwestycji jest firma motoryzacyjna Stellantis, która zainwestowała około 200 milionów euro w fabrykę w Tychach, gdzie uruchomi produkcję pojazdów hybrydowych i elektrycznych dla Jeepa, Fiata i Alfy Romeo.

 

Inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE)

Europa Środkowo-Wschodnia to atrakcyjny region przyciągający w ostatnich latach coraz więcej inwestorów.

Czechy odrabiają straty

 

Mimo że w 2023 roku czeska gospodarka zanotowała spadek PKB o 0,3%, prognozy na nadchodzący okres są bardziej optymistyczne
i zakładają wzrost o 1,4% w tym roku i 2,6% w kolejnym. Inflacja pozostanie poniżej 3% przez większość 2024 roku, a w 2025 roku może spaść do poziomu 2%, czemu sprzyjać będą podwyżki stóp procentowych i restrykcyjne działania fiskalne. W lutym br., pierwszy raz od grudnia 2018 roku, inflacja spadła do poziomu 2%, osiągając tym samym cel Czeskiego Banku Narodowego.

Czeski rynek pracy nadal boryka się z niedoborem siły roboczej; stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 2,6% w 2023 roku i powinna pozostać na zbliżonym poziomie (2,8%) również w bieżącym roku. Płaca minimalna wzrośnie w tym roku o 9,2% do 18 900 CZK (748 EUR) i o ok. 8% w roku kolejnym. Integracja uchodźców z Ukrainy na rynku pracy jest jedną z odpowiedzi na brak pracowników na czeskim rynku.  

Aktywność gospodarcza w niektórych sektorach gospodarki może zostać osłabiona przez ponowne problemy w łańcuchach dostaw,
np. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Czeski przemysł motoryzacyjny, tradycyjny motor napędowy lokalnej gospodarki, pozostaje w dobrej formie i nie przestaje przyciągać kolejnych inwestycji. W marcu 2024 r. czeski rząd ujawnił plany budowy gigafabryki, która będzie specjalizować się w produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Wartość tego projektu szacowana jest na 7.9 mld EUR.

 

Perspektywy wzrostu na Węgrzech

 

Pomimo skomplikowanego krajobrazu politycznego i kryzysu praworządności osłabiającego pozycję Węgier w relacjach z partnerami
w UE, Komisja Europejska przewiduje istotne ożywienie gospodarcze w tym kraju w latach 2024-2025, prognozując wzrost PKB około 2,4% w 2024 r. i 3,6% w 2025 r. Motorami tego wzrostu mają być spadająca inflacja (szacowana na poziomie 4,5% w 2024 r.) oraz niższe stopy procentowe. Grudzień 2023 roku przyniósł na Węgrzech 15-procentowy wzrost płacy minimalnej  – z 200 000 HUF (513 EUR) do 266 800 HUF (697 EUR), co przełożyło się na wzrost dochodu rozporządzalnego najsłabiej zarabiającej grupy społecznej i przyczyniło się do lekkiego spadku bezrobocia – z 4,2% na koniec 2023 r do 4,0% w marcu 2024 r. Kolejne podwyżki płacy minimalnej mogą przynieść dalszy spadek bezrobocia w 2024 roku. Spodziewana jest także obniżka stóp procentowych, co ma działać stymulująco na inwestycje.

Węgry mają największy poziom chińskich inwestycji wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, stąd nie jest zaskoczeniem decyzja BYD, producenta samochodów elektrycznych z Państwa Środka, że to właśnie na Węgrzech planuje budowę swojej pierwszej fabryki pojazdów elektrycznych w Europie. Budowa zakładu w Szeged, który będzie produkował 200 000 samochodów przeznaczonych na rynek UE, potrwa od dwóch do trzech lat. 

 

Oczekiwany rozwój Słowacji

 

Słowacka gospodarka, lider wśród krajów CEE w zakresie wartości inwestycji zagranicznych w 2023 roku, wzrośnie w ocenie analityków o 1,3% w 2024 roku. Wzrost ten będzie wspierany przez fundusze unijne oraz wysiłki rządu na rzecz ożywienia gospodarczego. Przewiduje się również, że inflacja spadnie do 4,8% w 2024 r.  Na początku bieżącego roku płaca minimalna na Słowacji została podniesiona z 700,00 EUR do 750,00 EUR miesięcznie, co przyczyniło się do zmniejszenia  bezrobocia. Według szacunków stopa bezrobocia spadnie do 5,4% w 2024 r i do 5,1% w 2025 r.

Motorem napędowym słowackiej gospodarki od wielu lat pozostaje przemysł motoryzacyjny; Słowacja pozostaje liderem w licznie produkowanych pojazdów w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Przykładem ostatnich inwestycji w tym sektorze jest Volvo Cars, które zdecydowało się zainwestować 1,2 mld EUR w nową fabrykę do produkcji samochodów elektrycznych (do 250 000 pojazdów rocznie). Jej uruchomienie planowane jest na 2026 rok.

Dynamika gospodarcza Rumunii

 

Rumunia odgrywa coraz istotniejszą rolę na arenie międzynarodowej m.in. ze względu na jej duży rynek wewnętrzny. 19 milionów mieszkańców daje jej 10. miejsce w Europie oraz 2. wśród krajów regionu.  Niewątpliwą zaletą rumuńskiego rynku dla inwestorów są relatywnie niskie koszty pracy przy jednoczesnych wysokich kwalifikacjach siły roboczej, w tym dobrej znajomości języków obcych. Dodatkowymi atutami jest wysoki poziom rozwoju technologicznego i przemysłowego.

Prognozy na rok 2024 wskazują na poprawę aktywności gospodarczej, wspieraną przez ożywienie kredytów prywatnych i wzrost realnych dochodów rozporządzalnych. PKB realne ma wzrosnąć o 2,9% w 2024 roku (względem 1,8% na koniec 2023 r.), a w 2025
o 3,2%.

Niższy poziom inflacji, prognozowany na 5,8% w 2024 roku i 3,6% w 2025 roku, stanowi oznakę stabilizacji cen, choć ryzyko dalszego spowolnienia procesu dezinflacji może wynikać z szybkiego wzrostu płac i emerytur. Po styczniowej podwyżce płaca minimalna wynosi obecnie 3 300 lei rumuńskich (663 EUR).

Na początku kwietnia 2024 roku Rumunia ogłosiła plan budowy pod Braszowem największej w Europie fabryki prochu. Inwestycja jest warta 400 mln euro, z czego 47 mln euro pochodzić będzie z dotacji Komisji Europejskiej. W Rumunii powstaje również największa baza NATO w Europie z infrastrukturą wojskową i cywilną.

Rumunia jest od wielu lat także istotnym ośrodkiem motoryzacyjnym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, skupiając ponad 630 OEMów. Francuski koncern Michelin właśnie do Rumunii planuje przenieść produkcję opon do pojazdów ciężarowych dotychczas realizowaną w Polsce.

Europa Środkowo-Wschodnia wkracza w nowy etap wzrostu gospodarczego napędzany niższą inflacją i spadającymi stopami procentowymi. Poprawa sytuacji w sektorze przemysłowym oraz napływ inwestycji zagranicznych, w parze z względnie stabilnym rynkiem pracy będą miały pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą w tej części regionu. 

Altios w CEE

Zapraszamy do kontaktu z zespołem Altios:

Marta Tchórzewska

VP Development and Advisory

tel. +48 607 180 633

m.tchorzewska@altios.com

A Look at the Macroeconomic Situation in Central and Eastern Europe

After a period of slowdown, Central and Eastern Europe appears to be entering a new stage of economic growth. According to analysts, lower inflation and falling interest rates will support a revival of domestic demand in the region, which, along with improvements in the industrial sector and growth in exports, will have a positive impact on the economic situation of this part of Europe.

However, the optimism is tempered by a slowdown in Germany, a key partner of the countries in the region, and doubts about the actual pace of disinflation, which, despite current trends, may significantly decrease soon. The ECB’s current forecasts for Central and Eastern Europe predict growth at 0.6% in 2024 and 1.5% in 2025, which are slightly better than those for the eurozone (0.6% in 2024 and 1.25% in 2025).

Economic Growth Pace in Poland

 

According to estimates by the Polish Economic Institute, despite a weak performance in 2023 (growth at 0.2%), Poland’s GDP, the largest market in Central and Eastern Europe, is expected to grow at a rate of 2.6% in 2024 and 4.1% in 2025. Household consumption will be the main driver of growth in 2024, while 2025 will bring dynamic investment growth. Support for growth will largely be provided by programs from the National Recovery Plan (NRP) and cohesion policies, which are beginning to flow into the country after an EU blockade related to concerns about adherence to rule-of-law principles. Poland is also effectively controlling inflation – from 14.4% in 2022 and 11.6% in 2023 to 2.8% in February 2024. According to expert estimates, the average price increase this year will be 3.6%, and in the next year, it may rise to 4.6% due to salary increases and electricity price hikes. The labor market situation remains stable. The unemployment rate, one of the lowest among EU countries, is expected to be at 5.3%. Forecasts indicate a salary increase of over 12% in 2024, exceeding the 10% growth observed in 2023. This year will also bring a double increase in the minimum wage, which from January 2024 is at the level of 4,242 PLN (982 EUR), and from July will reach 4,300 PLN (995 EUR). Furthermore, the strategic location and skilled workforce make Poland one of the most interesting destinations for direct foreign investments in the EU. A recent investment is by Stellantis, which invested around 200 million euros in a factory in Tychy, where it will start production of hybrid and electric vehicles for Jeep, Fiat, and Alfa Romeo.

Central and Eastern Europe (CEE): Strength and Challenges of Foreign Investment

Central and Eastern Europe is an attractive region that has been drawing an increasing number of investors in recent years.

Czech Republic Catching Up

Despite a drop in GDP of 0.3% in 2023, forecasts for the coming period are more optimistic and anticipate growth of 1.4% this year and 2.6% next year. Inflation is expected to remain below 3% for most of 2024, and may fall to 2% in 2025, supported by interest rate hikes and restrictive fiscal measures. In February this year, for the first time since December 2018, inflation fell to 2%, achieving the target of the Czech National Bank. The Czech labor market still struggles with a labor shortage; the unemployment rate was just 2.6% in 2023 and should remain at a similar level (2.8%) this year. The minimum wage will increase by 9.2% this year to 18,900 CZK (748 EUR) and by about 8% next year. Integration of Ukrainian refugees in the labor market is one of the responses to the lack of workers in the Czech market. Economic activity in some sectors may be weakened by renewed supply chain issues, e.g., due to the situation in the Middle East. The Czech automotive industry, a traditional engine of the local economy, remains in good shape and continues to attract further investments. In March 2024, the Czech government unveiled plans to build a gigafactory specializing in the production of batteries for electric cars, estimated to be worth 7.9 billion EUR.

Prospects for Growth in Hungary

 

Despite a complex political landscape and a rule-of-law crisis weakening Hungary’s position in relations with EU partners, the European Commission forecasts significant economic revival in this country in 2024-2025, predicting GDP growth of about 2.4% in 2024 and 3.6% in 2025. The engines of this growth will be falling inflation (estimated at 4.5% in 2024) and lower interest rates. December 2023 brought a 15-percent increase in the minimum wage in Hungary – from 200,000 HUF (513 EUR) to 266,800 HUF (697 EUR), which translated into an increase in disposable income for the lowest-earning social group and contributed to a slight drop in unemployment – from 4.2% at the end of 2023 to 4.0% in March 2024. Further increases in the minimum wage may bring a continued drop in unemployment in 2024. A reduction in interest rates is also expected, which should stimulate investment. Hungary has the highest level of Chinese investments among the countries of Central and Eastern Europe, so it is not surprising that BYD, a Chinese electric car manufacturer, plans to build its first electric vehicle factory in Europe in Hungary. The construction of the plant in Szeged, which will produce 200,000 vehicles intended for the EU market, will take two to three years.

 

Expected Development in Slovakia

 

The Slovak economy, a leader among CEE countries in terms of the value of foreign investments in 2023, is expected to grow by 1.3% in 2024. This growth will be supported by EU funds and government efforts to revive the economy. It is also anticipated that inflation will fall to 4.8% in 2024. At the beginning of this year, the minimum wage in Slovakia was raised from 700.00 EUR to 750.00 EUR per month, which contributed to reducing unemployment. According to estimates, the unemployment rate will drop to 5.4% in 2024 and to 5.1% in 2025. The automotive industry remains a driving force in the Slovak economy; Slovakia remains a leader in the number of vehicles produced per thousand inhabitants. A recent investment in this sector is by Volvo Cars, which decided to invest 1.2 billion EUR in a new factory for the production of electric cars (up to 250,000 vehicles annually). Its launch is planned for 2026.

 

Economic Dynamics in Romania

 

Romania is playing an increasingly important role on the international stage, partly due to its large domestic market. With 19 million inhabitants, it ranks 10th in Europe and 2nd among the countries in the region. Undoubtedly, the advantages of the Romanian market for investors include relatively low labor costs along with high qualifications of the workforce, including good foreign language skills. Additional strengths are the high level of technological and industrial development. Projections for 2024 indicate an improvement in economic activity, supported by a revival of private credit and an increase in real disposable income. Real GDP is expected to grow by 2.9% in 2024 (compared to 1.8% at the end of 2023), and by 3.2% in 2025. A lower level of inflation, forecasted at 5.8% in 2024 and 3.6% in 2025, signifies price stabilization, although the risk of further slowing the disinflation process may arise from rapid wage and pension increases. Following a January increase, the minimum wage now stands at 3,300 Romanian lei (663 EUR). In early April 2024, Romania announced plans to build the largest powder factory in Europe under Brasov. The investment is worth 400 million euros, with 47 million euros coming from European Commission grants. Romania is also establishing the largest NATO base in Europe with both military and civilian infrastructure. Romania has been a significant automotive hub in the Central and Eastern Europe region for many years, hosting over 630 OEMs. The French group Michelin is planning to move its production of truck tires, currently carried out in Poland, to Romania.

 

Central and Eastern Europe is entering a new stage of economic growth driven by lower inflation and falling interest rates. The improvement in the industrial sector and the influx of foreign investments, coupled with a relatively stable labor market, will have a positive impact on the economic situation in this part of the region.

Altios in CEE

 

We invite you to contact the Altios team:

Marta Tchórzewska

VP Development and Advisory

tel. +48 607 180 633

m.tchorzewska@altios.com

Współpraca gospodarcza 
między Polską a Chinami

W ostatnich latach relacje biznesowe między Polską a Chinami znacząco się rozwinęły, co jest odzwierciedleniem dynamiki widocznej również w perspektywie całej Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Pomimo wyzwań takich jak chińska polityka „zero-Covid” oraz wojna w Ukrainie, wciąż widoczny jest potencjał silnej współpracy gospodarczej i handlowej między oboma krajami.

Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI) oraz wzrost inwestycji

 

W ramach powstałej w 2013 roku Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI) Chiny zainwestowały znaczne środki w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, aby zwiększyć wymianę handlową i poprawić jakość połączeń infrastrukturalnych. Chińskie inwestycje w Polsce wzrosły do ponad 338 milionów dolarów w 2020 roku, co stanowiło prawie ośmiokrotność poziomu odnotowanego w 2013 roku.

Przykładem wpływu BRI jest kolejowe połączenie towarowe między Łodzią a Chengdu, które usprawnia przepływ towarów w regionie euroazjatyckim. Chińskie firmy (m.in. Stecol) wygrały przetargi na budowę kluczowej infrastruktury, w tym odcinków obwodnicy Łodzi
i autostrady A2. Pochodzący z Chin Sinohydro Corporation Limited bierze udział w modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku (Rail Baltica). Znaczenie tej inwestycji podkreśla fakt, że przed pandemią około 90% kontenerów wwożonych do UE koleją przechodziło przez polsko-białoruską granicę w Małaszewiczach.

W kontekście BRI wymiana handlowa między oboma krajami po raz pierwszy przekroczyła 30 miliardów dolarów w 2020 roku, co oznacza 12-procentowy wzrost rok do roku. Bilans handlowy pozostaje jednak na korzyść Chin, a Polska odnotowuje znaczny deficyt handlowy. Dla przykładu w 2022 r. Chiny wyeksportowały do Polski towary o wartości 43,9 mld USD, podczas gdy wartość polskiego eksport do Chin wyniosła 3,26 mld USD. Eksport towarów do Chin obejmuje głównie surowe drewno, transformatory elektryczne, miedź rafinowaną i maszyny do obróbki tekstyliów.

Sektor motoryzacyjny i zielonej energii

 

Oprócz infrastruktury, rośnie liczba inicjatyw sektora prywatnego w zakresie nowych technologii i zielonej energii. Jinko Power Energy, chińska firma specjalizujca się w energii odnawialnej, na początku 2024 roku pozyskała dwa projekty magazynowania energii w Polsce. Warto wspomnieć również o planach współpracy między Geely i Izera, której celem jest dostarczenie platformy dla pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. Uwagę chińskich inwestorów przyciąga jednak cały szeroko rozumiany przemysł motoryzacyjny. Sanhua Automotive planuje budowę zakładu do produkcji komponentów do pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSE). Ta ostatnia inwestycja o wartości szacowanej od 37 do 48 milionów euro pozwoli wygenerować łącznie 350 miejsc pracy do końca 2025 roku.

Rozbudowa fabryki LG Energy Solutions pod Wrocławiem, której działalność koncentruje się na bateriach litowo-jonowych do samochodów elektrycznych i która tworzy około 1000 nowych miejsc pracy, to kolejny przykład potwierdzający trend inwestycji chińskich firm w Polsce chcących wykorzystać przewagi gospodarcze i atuty lokalnej siły roboczej.

Inwestycje w sektorze IT i e-commerce

Polski sektor IT, znany jako centrum informatyczne Europy, generuje ok. 8% PKB kraju. Rosnąca obecność Chin w tym segmencie, czego przykładem jest przejęcie Techlandu przez Tencent w 2023 r., podkreśla strategiczne zainteresowanie polskim rynkiem IT, a w szczególności branżą gier wideo. Rok wcześniej chiński gigant NetEase zainwestował kilka milionów dolarów w polskie studio gier VR Something Random.

W ostatnich latach Polska była również przedmiotem dużych inwestycji w sektorach e-commerce i logistyki. W 2024 r. Alibaba Cainiao
i niemiecka Deutsche Post DHL Group nawiązały współpracę mającą na celu wykorzystanie szybko rozwijającego się polskiego rynku
e-commerce, inwestując około 60 mln euro. W tym samym czasie Shein zainwestował w magazyny pod Wrocławiem w celu obsługi  europejskich rynków, tworząc jednocześnie około 2 000 miejsc pracy. Trend zaangażowania finansowego chińskich firm w Polsce znajduje również odzwierciedlenie w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czego przykładem może być grupa GLP, która nabyła portfel nieruchomości logistycznych Goodman Group w Europie Środkowo-Wschodniej.

W związku z wyzwaniami gospodarczymi, z jakimi zmagają się Chiny w ostatnim czasie, trudno przewidzieć, czy inwestycje azjatyckiego giganta będą w stanie szybko powrócić do poziomu sprzed 2020 roku. Niemniej jednak Polska i region Europy Środkowo-Wschodniej wydają się nadal być atrakcyjnym sposobem dla firm z Państwa Środka na budowanie obecności w Europie.

 
 

Altios w Chinach

 

Rynek chiński jest teraz priorytetem dla wielu zagranicznych firm, bez względu na ich branżę czy rozmiar. Niemniej jednak, wejście na ten rynek może być ogromnym wyzwaniem dla wielu zachodnich przedsiębiorstw, z których wiele nie wykorzystuje lokalnych możliwości. ALTIOS International oferuje kompleksowe wsparcie dzięki lokalnemu zespołowi i specjalistycznej wiedzy o regionie.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem Altios:

Marta Tchórzewska

VP Development and Advisory

tel. +48 607 180 633

m.tchorzewska@altios.com

Economic partnership
between Poland and China

In recent years, the business relationship between Poland & China has been growing significantly, reflecting broader dynamics within Central and Eastern Europe (CEE). Despite some challenges such as the Chinese zero-Covid policy and the invasion of Ukraine, there remain significant opportunities for even stronger economic and commercial collaboration between both countries.

Belt and Road Initiative (BRI) and Investment Growth

 

Under the Belt and Road Initiative (BRI), China has invested greatly in Poland and the broader CEE region to facilitate trade and enhance infrastructure connectivity. Chinese investment in Poland soared to over $338 million in 2020 which was nearly eight times the level recorded in 2013.

A prime example of the BRI’s impact is the rail freight connection between Łódź and Chengdu, which fosters and improves the flow of goods in the Eurasian region. Other notable projects include Chinese companies like Stecol winning tenders for the construction of key infrastructure such as sections of the Łódź bypass and the A2 highway, as well as Sinohydro Corporation Limited’s participation in the modernization of the Warsaw to Białystok railway line (Rail Baltica). This relevance is underscored by the fact that,  prior to the pandemic, approximately 90% of containers entering the EU by rail passed through the Polish-Belarusian border at Małaszewicze.

Within the context of the BRI, trade between the two countries surpassed $30 billion in 2020 for the first time, marking a 12 percent year-on-year growth. However, the trade balance remains in favor of China, with Poland recording a significant trade deficit. For instance, in 2022, China exported $43.9 billion worth of goods to Poland, while Poland exported $3.26 billion to China. Goods exported to China mainly include rough wood, electrical transformers, refined copper and textile processing machines, amongst others.

Automotive and Green Energy Sectors

 

Besides infrastructure, private sector initiatives in new automotive technologies and green energy sectors are on the rise. In early 2024, Jinko Power Energy, a Chinese firm specializing in renewable energy, successfully acquired two energy storage projects in Poland.

Plans of collaboration like the one between Geely and Izera, which aims to supply the platform for Poland’s first electric car, demonstrate the importance of Chinese investment in this sector.  The broader automotive manufacturing industry has also seen considerable investments recently, such as Sanhua Automotive’s plans to build an OEM facility for electric and hybrid vehicle components within the Katowice Special Economic Zone (KSSE). The latter investment of between €37 million and €48 million should have generated a total of 350 jobs by the end of 2025.

The expansion of LG Energy Solutions’ factory near Wrocław, focusing on lithium-ion batteries for electric cars and creating around 1,000 new jobs, further highlights the trend in investments by Chinese companies in Poland’s advanced manufacturing, automotive and renewable energy sectors. Indeed, the latter investments reflect the strategic interest of Chinese investors in leveraging Poland’s economic and workforce advantages, especially in the EV market.

Investment in the IT Sector and E-Commerce

 

Poland’s IT sector, known as the „IT center of Europe,” generates 8% of the country’s GDP. China’s growing presence in this market, exemplified by Tencent’s acquisition of Techland in 2023, underscores the strategic interest in Polish IT and, more specifically, video-gaming industry. In 2022, the Chinese giant NetEase had already invested several millions in the Polish VR gaming studio Something Random.

Poland has also been subject to large investments in the e-commerce and logistics sectors in recent years. In 2023, a cooperation agreement was signed between Alibaba Cainiao and Germany’s Deutsche Post DHL Group aiming to capitalize on Poland’s rapidly expanding e-commerce landscape, with an investment of around €60 million. Also worth mentioning is the Shein’s investment in large warehouses near Wroclaw (2,000 jobs are expected to be created) to serve european markets. This zeal for financial commitment in Poland by Chinese companies is also reflected in the whole CEE region, with, for instance, the GLP group acquiring Goodman Group’s logistics real estate portfolio in CEE.

Overall, the relationship between China and Poland appears to hold promising prospects for shaping the economic landscape of Poland and Central and Eastern Europe (CEE). The region is likely to play a crucial role in helping Chinese companies gain entry into the European market.

Altios in China

 

The Chinese market has become a critical issue for foreign companies of all types and sizes. But developing one’s business on the market can be an insurmountable challenge for many western companies, many of which aren’t taking advantage of local opportunities. ALTIOS International can provide all the tools needed thanks to our local team and regional expertise—key in helping make your investment projects in China a success.

We invite you to contact the Altios team:

Marta Tchórzewska

VP Development and Advisory

tel. +48 607 180 633

m.tchorzewska@altios.com

Polska-Indie: dynamiczna współpraca gospodarcza

Rozwój polskiej gospodarki, jej dobra kondycja oraz stabilność ekonomiczna przyciągają do kraju zagraniczne inwestycje. W obliczu skomplikowanej globalnej sytuacji geopolitycznej i zakłóconych łańcuchów dostaw, wiele przedsiębiorstw decyduje się przenieść swoją produkcję lub wyraża chęć jej przeniesienia bliżej głównych rynków zbytu. Polska, największy kraj w Europie Środkowo-Wschodniej
i szósty w Europie, stanowi stabilne i przewidywalne środowisko gospodarcze. Według badania „EY Attractiveness Survey” zajmuje ona pierwsze miejsce wśród gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby projektów BIZ.

Polska – magnes dla inwestorów


Polska i Indie, choć geograficznie oddalone, od lat budują relacje gospodarcze. Kraj nad Wisłą  z rozwiniętym sektorem ICT, przemysłem produkcyjnym i sprzyjającym otoczeniem biznesowym, stał się atrakcyjnym celem dla inwestorów zagranicznych, w tym indyjskich firm poszukujących nowych rynków. Indyjskie firmy z kolei, mające coraz częściej globalne ambicje, szukają partnerów w Europie, a Polska staje się dla nich bramą do tego konkurencyjnego rynku.

W obszarze współpracy inwestycyjno-kapitałowej, zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, dochód z polskich inwestycji bezpośrednich w Indiach osiągnął 63,6 miliona USD w 2022 roku, podczas gdy indyjskie inwestycje w Polsce przyniosły dochód w wysokości 27,7 miliona USD. Indie utrzymują się na pierwszym miejscu w Azji pod względem lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich.

Polska-Indie: strategiczne partnerstwo

 

Ostatnim kamieniem milowym w tej współpracy jest zapowiedź indyjskiej firmy telekomunikacyjnej HFCL, znanej z produkcji m.in. kabli światłowodowych, o inwestycji w Polsce. HFCL planuje zainwestować nad Wisłą prawie 70 mln zł, lokując tutaj nowoczesną fabrykę światłowodowych kabli. Polska ma stać się kluczowym punktem europejskiej ekspansji HFCL, a plany obejmują również m.in. rynki Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Belgii. Zakład  ma produkować rocznie 3,25 mln km światłowodowego włókna, z perspektywą wzrostu do około 7 mln km.

Perspektywy dla polskich firm w Indiach

 

Indie stają się perspektywicznym kierunkiem dla polskich firm z uwagi na dynamiczny rozwój gospodarczy kraju, rosnącą siłę nabywczą oraz wprowadzane ułatwienia dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, które tworzą przyjazny klimat biznesowy. Programy rządowe, takie jak Make in India, wspierają inwestorów zagranicznych, dążąc głównie do pozyskiwania nowych i nowoczesnych technologii. 

Z drugiej strony, mimo tych korzystnych zmian, Indie pozostają trudnym rynkiem z uwagi na ogłoszoną w maju 2020 r. strategię samowystarczalności, sugerującą rosnące zamknięcie rynku, a w konsekwencji utrudnioną ekspansję zagranicznych, w tym polskich firm.

Do najatrakcyjniejszych sektorów z perspektywy polskich przedsiębiorstw planujących ekspansję zagraniczną zaliczyć należy:

 • Zielone technologie, nowoczesną urbanizację i zarządzanie odpadami, zgodnie z indyjskimi strategiami rządowymi dotyczącymi Czystych Indii oraz 100 Smart Cities.
 • Górnictwo, będące drugim co do wielkości producentem węgla na świecie, lecz wymagające nowoczesnych technologii i maszyn do realizacji rządowych projektów.
 • Sektor przetwórstwa spożywczego i żywności, który, mimo ogromnego rynku liczącego ponad 1,3 miliarda mieszkańców, przetwarza jedynie 7,7% żywności. Rozwój klasy średniej stwarza szanse dla polskich produktów, takich jak owoce, mięso, produkty regionalne i luksusowe.

Altios w Indiach

ALTIOS International działa w Indiach od 2008 roku. Doświadczony zespół konsultantów, inżynierów i specjalistów finansowych pomaga klientom w skutecznym wejściu na rynek indyjski.

Różnice kulturowe i inne modele zarządzania sprawiają, że prowadzenie działalności w Indiach jest bardziej skomplikowane niż na Zachodzie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wspieraniu zachodnich klientów na indyjskim rynku, ALTIOS India stworzyło własną specjalistyczną ofertę usług dla tego obszaru.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem Altios:

Marta Tchórzewska

VP Development and Advisory

tel. +48 607 180 633

m.tchorzewska@altios.com

Poland-India: dynamic economic cooperation

The development of the Polish economy, its strong position and economic stability are attracting foreign investment to the country. Faced with a complicated global geopolitical situation and disrupted supply chains, many companies are choosing to relocate their production or expressing their desire to relocate closer to their main markets. Poland, the largest country in Central and Eastern Europe and the sixth largest in Europe, provides a stable and predictable economic environment. According to the EY Attractiveness Survey, it ranks first among Central and Eastern European economies in terms of the number of FDI projects. 

Poland – a magnet for investors


Poland and India, although geographically distant, have been building economic relations for years. Poland, with its developed ICT sector, manufacturing industry and favourable business environment, has become an attractive destination for foreign investors, including Indian companies looking for new markets. Indian companies, in turn, with increasingly global ambitions, are looking for partners in Europe, and Poland is becoming a gateway to this competitive market for them.

In the area of investment-capital cooperation, according to data from the National Bank of Poland, the income from Polish direct investments in India reached USD 63.6 million in 2022, while Indian investments in Poland generated an income of USD 27.7 million. India remains the number one location for Polish direct investment in Asia.

Poland-India: a strategic partnership

 

The latest milestone in this cooperation is the announcement by the Indian telecommunications company HFCL, known for producing, among other things, fibre-optic cables, of an investment in Poland. HFCL plans to invest almost PLN 70 million in Poland, locating a modern fibre-optic cable factory here. Poland is to become a key point of HFCL’s European expansion, with plans also including the markets of the UK, Germany, France and Belgium. The plant is expected to produce 3.25 million km of fibre optic cable annually, with the prospect of increasing to around 7 million km.

Perspectives for Polish companies in India

 

India is becoming a promising destination for Polish companies due to the country’s dynamic economic development, growing purchasing power and the facilitation measures introduced for entrepreneurs and foreign investors, which create a friendly business climate. Government programmes, such as Make in India, support foreign investors, aiming mainly at acquiring new and modern technologies. On the other hand, despite these favourable developments, India remains a difficult market due to the self-reliance strategy announced in May 2020, suggesting increasing market closure and consequently hindered expansion of foreign, including Polish, companies.

The most attractive sectors from the perspective of Polish companies planning foreign expansion include:

 • Green technologies, modern urbanisation and waste management, in line with the Indian government’s Clean India and 100 Smart Cities strategies.
 • Mining, being the world’s second largest coal producer, but requiring modern technology and machinery for government projects.
 • The food and food processing sector, which, despite a huge market of over 1.3 billion people, processes only 7.7% of food. The growth of the middle class creates opportunities for Polish products such as fruit, meat, regional and luxury products .

Altios in India

ALTIOS International has been operating in India since 2008. An experienced team of consultants, engineers and financial specialists helps clients to successfully enter the Indian market.

Cultural differences and different management models make doing business in India more complicated than in the West. With years of experience in supporting Western clients in the Indian market, ALTIOS India has developed its own specialised service offering for the area.

 

We invite you to contact the Altios team:

Marta Tchórzewska

VP Development and Advisory

tel. +48 607 180 633

m.tchorzewska@altios.com

Nowe regulacje w prawie spółek w Chinach

Wchodząca w życie 1 lipca 2024 r. nowa regulacja dotycząca firm zagranicznych w Chinach będzie miała wpływ na proces zakładania nowych spółek oraz już istniejące podmioty działające na terenie Chin Kontynentalnych.

Zgodnie z nowymi przepisami firmy zagraniczne, które zdecydują się na utworzenie spółki w Chinach (WFOE – Wholly Foreign-Owned Enterprise), będą zobowiązane do pełnej wpłaty swojego kapitału zakładowego w ciągu 5 lat od daty rejestracji. Ponadto, istniejące podmioty WFOE również będą musiały dostosować się do nowych przepisów.

Reforma, o której mowa, nie dotyczy Hongkongu i spółek tam zarejestrowanych.

* Spółki zarejestrowane przed 1 lipca 2024 r. będą musiały uregulować swoją obecną sytuację prawną. Jeśli tego nie zrobią, nie zostaną automatycznie wyrejestrowane, ale mogą podlegać grzywnie i innym karom. Zamknięcie spółki (wyrejestrowanie) może być rozwiązaniem tylko w przypadku, gdy firma chce opuścić chiński rynek. Może to mieć miejsce m.in. w przypadku firm, które pozostawiły swoją chińską spółkę zależną w stanie „uśpienia”. Nowa regulacja zobliguje je do podjęcia decyzji co do dalszych losów takich podmiotów.

New regulation in China

Starting from 1 July 2024, a new regulation on foreign companies in China will affect the process of establishing new companies and existing companies in Mainland China.

Under the new regulations, foreign companies that choose to establish a company in China (WFOE- Wholly Foreign-Owned Enterprise) will be required to fully pay their share capital within 5 years from the date of registration. In addition, existing WFOE companies will also have to comply with the new regulations. 

The reform in question does not apply to Hong Kong and companies registered there.

 

*For companies registered before 1 July 2024, they will have to regularise their current legal situation. If they neglect to do so, they will not be automatically deregistered, but may be subject to fines and other penalties. Closing down the company (deregistration) may only be an option if the company wants to leave the Chinese market. This may be the case for companies that have left their Chinese subsidiary 'dormant’. The new regulation will oblige them to decide on the future direction of such entities.

 

Niemiecka ustawa o nadzorze nad łańcuchami dostaw: Wpływ na polskich przedsiębiorców

Wprowadzona w 2023 roku niemiecka ustawa o nadzorze nad łańcuchami dostaw, znana również jako Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, stanowi rewolucyjny krok, którego celem jest ochrona praw człowieka i środowiska poprzez nałożenie na przedsiębiorstwa obowiązku zachowania należytej staranności w procesie wyboru partnerów handlowych. Jej znaczenie wykracza poza granice Republiki Federalnej Niemiec, wpływając na relacje z dostawcami i wykonawcami m.in. w Polsce. Przepisy te nakładają na przedsiębiorców obowiązki związane z prawami człowieka i ochroną środowiska, zwiększając potrzebę wdrożenia środków kontrolnych i analizy ryzyka w relacjach biznesowych.

Główne obowiązki przedsiębiorców

Ustawa zobowiązuje niemieckich przedsiębiorców do dochowania należytej staranności w zakresie przestrzegania praw człowieka w ramach łańcuchów dostaw. Kluczowym elementem jest przygotowanie systemu oceny ryzyka dotyczącego naruszeń praw człowieka i standardów środowiskowych. Począwszy od 1 stycznia 2024 r. krąg przedsiębiorstw objętych obowiązkami związanymi z należytą starannością został poszerzony o te, które zatrudniają co najmniej tysiąc pracowników,
co oznacza 4800
przedsiębiorstw w Niemczech.

Definicja łańcucha dostaw

Ustawa szeroko definiuje pojęcie łańcucha dostaw, obejmując wszystkie etapy produkcji lub świadczenia usług oraz uwzględnia wszystkie zainteresowane strony, w tym dostawców, wykonawców i podwykonawców.

Zakazane przejawy naruszeń praw człowieka obejmują m.in. lekceważenie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy, zatrudnianie dzieci, pracę przymusową oraz nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

Sankcje

Naruszenie ustawy może skutkować sankcjami finansowymi, sięgającymi do 500 tys. euro, lub nawet 2 procent obrotu
w przypadku przedsiębiorców z rocznym światowym obrotem przekraczającym 400 milionów euro. Przestrzeganie standardów ustawy staje się kluczowym warunkiem współpracy handlowej, co może istotnie wpłynąć na relacje między niemieckimi
a polskimi przedsiębiorcami.

Wpływ ustawy na przedsiębiorców w Polsce

Niemieccy przedsiębiorcy zobowiązani do przestrzegania ustawy mogą oczekiwać od polskich dostawców wprowadzenia procedur zgodnych z jej standardami. Obejmuje to dostosowanie umów, wewnętrznych regulaminów i procedur zgłaszania naruszeń. Określone w ustawie wymagania mogą skłonić niemieckich kontrahentów do żądania informacji od zagranicznych partnerów dotyczących poddostawców i ryzyka związanego z przestrzeganiem praw człowieka. Utrzymanie konkurencyjnej pozycji w łańcuchach dostaw dla niemieckich partnerów staje się wyzwaniem, zwłaszcza dla firm niezaangażowanych wcześniej w zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

The German Supply Chain Oversight Act: Impact on Polish Companies

Introduced in 2023, the German Supply Chain Oversight Act, also known as Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, represents a huge milestone in the protection of human rights and of the environment by imposing on companies the duty of due diligence in the process of selecting their business partners. Its significance goes beyond the borders of the Federal Republic of Germany, affecting relationships with suppliers and contractors, including those in Poland. This legislation imposes obligations related to human rights and environmental protection on companies, increasing the need for the implementation of control measures and risk analysis in business relationships.

 

Main Obligations for Companies

The Act requires German companies to operate due diligence with regards to respecting human rights within their supply chains. A key element is the preparation of a risk assessment system concerning human rights violations and environmental standards. Starting from January 1, 2024, the circle of companies subject to due diligence obligations has been expanded to include those employing at least      a thousand workers, thus concerning 4,800 companies in Germany.

 

Definition of Supply Chain

The Act broadly defines the concept of the supply chain, covering all stages of production or service provision and includes all stakeholders, including suppliers, contractors, and subcontractors. Prohibited manifestations of human rights violations include, among others, disregard for work safety obligations, child labor, forced labor, and unequal treatment in employment.

 

Sanctions

Violations of the Act can result in financial sanctions, reaching up to 500,000 euros, or even 2 percent of turnover for companies with    an annual global turnover exceeding 400 million euros. Compliance with the standards of the Act becomes a key condition for commercial cooperation, which can significantly affect the relationships between German and Polish companies.

 

Impact of the Act on Companies in Poland

German companies required to comply with the Act may expect their Polish suppliers to introduce procedures in line with its standards. This includes adjusting contracts, internal regulations, and procedures for reporting violations. The requirements specified in the Act may prompt German counterparts to request information and transparency from their foreign partners. Maintaining a competitive position in supply chains for German partners becomes a challenge, especially for companies that were not previously engaged in sustainable development issues.

 

Internacjonalizacja MŚP: dotacje dla firm
na Podkarpaciu

W styczniu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Projekt skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych.


Zakres wsparcia

Wsparcie obejmuje diagnozę potencjału MŚP pod kątem internacjonalizacji, przygotowanie firmy do eksportu, poszukiwanie partnerów biznesowych oraz dostosowanie procesów, produktów, usług i systemu dystrybucji do wymagań nowych rynków. Dodatkowo, projekty zakładają nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych w firmie, mających na celu dostosowanie jej do internacjonalizacji.

Dodatkowym elementem projektu jest udział w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak targi czy imprezy wystawiennicze, które stanowią integralną część strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Kto może złożyć wniosek?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria dotyczące statusu przedsiębiorstwa, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego przez co najmniej 24 miesiące mogą składać wnioski o dofinansowanie.

Terminy

Termin składania wniosków rozpoczął się 31 stycznia 2024 roku i trwa do 29 lutego 2024 roku.

Planowane rozstrzygnięcie postępowania przewidziane jest na 31 lipca 2024 roku.

Finansowanie projektów

Dofinansowanie projektów może wynieść maksymalnie 50% poziomu wydatków kwalifikowalnych, a pomoc de minimis również 50%, zależnie od dostępnego limitu pomocy de minimis. Limity dotyczące wartości wydatków kwalifikowanych to maksymalnie 500 000 PLN, przy minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych wynoszącej 100 000 PLN.

Program jest szansą dla przedsiębiorców z Podkarpacia, którzy pragną rozwijać się na rynkach międzynarodowych, zwiększając swoją konkurencyjność i zdobywając nowe obszary zbytu.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Funduszy Europejskich dla Podkarpacia.

 

Kontakt z Zespołem Altios

Firma doradcza Altios posiada ponad 30-letnie doświadczenie w usługach wsparcia rozwoju międzynarodowego dla MŚP. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby porozmawiać o ekspansji na rynkach zagranicznych.

 

Zapraszamy do kontaktu z zespołem Altios:

Marta Tchórzewska

VP Development and Advisory

tel. +48 607 180 633

m.tchorzewska@altios.com

Inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE)

Europa Środkowo-Wschodnia to atrakcyjny region przyciągający w ostatnich latach coraz więcej inwestorów. Wzrost inwestycji zagranicznych w CEE nie jest jednak jednorodny, a kluczowe kraje znacznie różnią się pod kątem ilości i wartości realizowanych projektów. Dla przykładu – Słowacja zaskoczyła dynamicznym odbiciem, podczas gdy kraje bałtyckie musiały zmierzyć się z wyraźnym spadkiem. Polska, mimo minimalnego spadku, wciąż utrzymuje pozycję lidera.

W 2022 roku kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) zanotowały imponujący wzrost wartości inwestycji zagranicznych (BIZ) – niemal 8% więcej niż w roku poprzednim. Ten dynamiczny wzrost nie jest jednak równomiernie rozłożony między państwami regionu, co wynika m.in. z różnić w potencjale gospodarczym, ale także z kilku dużych transakcji, które mocno wpływają na ogólny obraz.

Dużym sukcesem może pochwalić się Słowacja, gdzie po dwóch latach drastycznych spadków nastąpiło gwałtowne odbicie wartości napływających BIZ (2,5 miliarda EUR w 2022 r., w porównaniu do 50 milionów w roku 2021). Znaczny wzrost inwestycji zanotowała również Estonia, która kusi zagranicznych graczy m.in. sprzyjającym systemem podatkowym oraz wysokim poziomem digitalizacji kraju. Co ciekawe, Estonia jest wyjątkiem na tle innych krajów bałtyckich, które w 2022 roku radziły sobie znacznie gorzej. Największe spadki inwestycji zagranicznych, oprócz Ukrainy, odnotowano właśnie na Łotwie (-54,6%) oraz na Litwie (- 4,7%).

Polska – stały lider pomimo minimalnego spadku

Polska utrzymała swoją pozycję jako lider regionu, z minimalnym spadkiem (-0,4%), pozostając największym beneficjentem BIZ pod względem wartości. Według raportu UNCTAD „World Investment Report 2023”, Polska, jedna z 20 największych gospodarek na świecie,  zajmuje 4. miejsce w Europie i 14. miejsce globalnie pod względem napływu inwestycji, osiągając wynik 29 mld EUR.

Rumunia – duży rynek zbytu i korzystny system podatkowy

Rumunia przyciąga potencjalnych inwestorów m.in. dzięki dużemu rynkowi zbytu liczącemu ponad 19 milionów ludzi. Rosnąca siła nabywcza konsumentów oraz stosunkowo niskie koszty pracy (średnie roczne wynagrodzenie wyniosło w 2021 roku 13 tys. EUR, podczas gdy średnia dla UE to 33,5 tys. EUR) sprawiają, że rynek ten jest szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponadto Rumunia ma jedną z najniższych stawek podatkowych w UE, a system podatkowy sprzyja w równym stopniu inwestycjom przemysłowym i inicjatywom start-upowym.

Według danych Banku Narodowego, ogólny napływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Rumunii wzrósł o 9% rok do roku, osiągając 9,6 mld EUR w 2022 roku. Niemniej jednak, udział tych inwestycji w PKB tego kraju spadł do 3,1% w porównaniu z 3,3% rok wcześniej.

Węgry – wysoki poziom BIZ per capita, ale również istotne wyzwania demograficzne

Węgry zdołały utrzymać wysoki poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) per capita. Według Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD z 2022 r., napływ BIZ wyniósł 4,6 mld EUR w 2021 r., warto jednak pamiętać, że rok wcześniej było to 5,8 m EUR. Centralne położenie i wysokiej jakości infrastruktura sprawiają, że kraj uważany jest za atrakcyjne miejsce dla zagranicznych inwestorów. Ponadto Węgry mają jedno z najniższych w Europie podatków od firm wynoszący 9%. Z drugiej strony, spadek demograficzny kraju i wolny postęp w systemie edukacyjnym stanowią istotne przeszkody dla kluczowej transformacji strukturalnej. Wiele przedsiębiorstw zagranicznych wskazuje na brak wykwalifikowanej siły roboczej jako główną przeszkodę dla inwestycji na Węgrzech. Nie bez znaczenia jest również sytuacja polityczna, która wpływa na postrzeganie kraju na arenie międzynarodowej.

Słowacja – gwałtowne odbicie i zależność od strefy euro

Zgodnie z raportem UNCTAD 2022 Słowacja zanotowała dynamiczny wzrost wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, osiągając kwotę 2,5 miliarda EUR w 2022 roku (w porównaniu do zaledwie 50 milionów rok wcześniej). Wśród sektorów o wysokim potencjale inwestycyjnym wymienia się produkcję samochodów i ich części (Słowacja jest największym producentem pojazdów w przeliczeniu na mieszkańca na świecie). Ponadto, istotnymi dziedzinami są produkcja maszyn i sprzętu transportowego, elektroniki, a także sektor chemiczny i farmaceutyczny.

Słowacja stanowi atrakcyjny punkt docelowy dla przedsiębiorstw z uwagi na stosunkowo niskie koszty, w parze z wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą oraz korzystnym położeniem geograficznym w centrum Europy Środkowej. Jednocześnie duża część słowackich BIZ jest bezpośrednio zależna od strefy euro. Gospodarka tego kraju jest ściśle powiązana z kondycją gospodarczą jego europejskich sąsiadów, zwłaszcza Niemiec i Francji.

Słowacja cieszy się korzystnym klimatem biznesowym, zajmując 32. miejsce spośród 82 krajów w rankingu „Economist Business Environment”. Dodatkowo, plasuje się na 46 pozycji spośród 132 w Światowym Indeksie Innowacji 2022 (Global Innovation Index) oraz na 49 miejscu spośród 180 w indeksie Corruption Perceptions Index.

Czechy – szybki wzrost gospodarczy i innowacyjność

Czechy, z PKB na poziomie 2,3% w 2022 roku, stanowią atrakcyjną destynację dla inwestorów m.in. ze względu na wysoką pozycję w wskaźnikach praworządności i stabilności politycznej. Dodatkowo, zajmują wysoką pozycję w rankingu wolności gospodarczej (Index of Economic Freedom) oraz charakteryzują się niskimi restrykcjami dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Czechy są także liderem w innowacjach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, z silnym naciskiem na sektory takie jak automatyka i robotyka.

Perspektywy rozwoju regionu i czynniki wpływające na inwestycje zagraniczne

Kolejne lata w opinii ekspertów przyniosą dalszy wzrost inwestycji zagranicznych w regionie, czyniąc z niego jednego z największych beneficjentów takich projektów na świecie. Sprzyjać temu  będą m.in. tendencje nearshoringowe – przenoszenie operacji do pobliskiego obszaru geograficznego o podobnej strefie czasowej, kulturze i języku, co sprzyja wzmocnieniu stabilności łańcucha dostaw. Europa Środkowo-Wschodnia ze swoim położeniem, niższymi kosztami pracy i wysoko wykwalifikowaną kadrą, idealnie wpisuje się w strategię „China Plus One”.

Jednym z najważniejszych czynników jest dostępność doświadczonej siły roboczej. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, z silną tradycją w sektorach takich jak IT, finanse i inżynieria, oferują odpowiednia podaż zarówno wykwalifikowanych specjalistów jak i pracowników gotowych wykonywać proste prace np. montażowe. Dodatkowym atutem jest stosunkowo niska cena pracy, co przekłada się na potencjalnie atrakcyjne zyski dla inwestorów..

Nie bez znaczenia jest także korzystne otoczenie biznesowe – stabilne systemy prawne i transparentne przepisy. Członkostwo w Unii Europejskiej większości krajów regionu umożliwia dostęp do jednolitego rynku i ułatwia prowadzenie działalności biznesowej.

Na wysoki poziom inwestycji wpływ ma także rosnący rynek konsumencki w Europie Środkowo-Wschodniej (ponad 110 mln ludzi). W miarę wzrostu dochodów, konsumenci w regionie stają się coraz bardziej zainteresowani produktami i usługami wysokiej jakości. Istotne jest również zapotrzebowanie na nowe technologie i automatyzację, co otwiera nowe możliwości dla inwestorów.

Dodatkowym impulsem dla rozwoju regionu są środki płynące z Unii Europejskiej. Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 dostarcza krajom niezbędne wsparcie finansowe, co potencjalnie przełoży się na dalszy wzrost inwestycji zagranicznych.

Europa Środkowa – Wschodnia nie jest jednak wolna od wyzwań, które wpływać mogą na pozom BIZ w najbliższych latach. Wysoka inflacja, związana m.in. z cenami energii i surowców, może odstraszyć potencjalnych inwestorów, prowadząc do deprecjacji lokalnych walut. Dodatkowo, bliskość ogarniętej wojną Ukrainy nie pozostaje bez wpływu na atrakcyjność regionu i przekłada się na jego ocenę przez zagraniczne podmioty, szczególnie te z bardziej odległych części globu.

Mimo wyzwań, perspektywy rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej są obiecujące. Region ten, będący mostem pomiędzy Wschodem a Zachodem, nie tylko przyciąga inwestorów swoim potencjałem gospodarczym, ale także staje się kluczowym graczem w kształtowaniu globalnych strategii biznesowych.

 

Źródło:

Kierunek: Wschód – Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych

Raport opracowany przez PwC i PFR TFI we współpracy z KUKE

Central and Eastern Europe (CEE): Strength and Challenges of Foreign Investment

Central and Eastern Europe is an attractive region that has been drawing an increasing number of investors in recent years. However, the growth of foreign investments in CEE is not uniform, and key countries significantly differ in terms of the quantity and value of projects implemented. For instance, Slovakia underwent a surprisingly dynamic rebound in terms of foreign investment, while the Baltic countries faced a noticeable decline. On the other hand, Poland, despite a minimal decrease in foreign investment, still maintains its position as a leader.

In 2022, the countries of Central and Eastern Europe (CEE) recorded an impressive increase in the value of foreign direct investment (FDI) – nearly 8% more than in the previous year. However, this dynamic growth is not evenly distributed among the states of the region, due to differences in economic potential, but also several large transactions that significantly affected the overall picture.

Slovakia has experienced a remarkable turnaround in terms of FDI. Following two years of significant decreases, the country witnessed a substantial recovery in the value of its incoming FDI which surged to 2.5 billion EUR in 2022 – a stark contrast to the mere 50 million EUR recorded in 2021.

Estonia also recorded a significant increase in investments, attracting foreign players with a favorable tax system and a high level of digitalization in the country. Interestingly, Estonia is an exception among other Baltic countries, which fared much worse in 2022. The largest decreases in foreign investments, besides Ukraine, were recorded in Latvia (-54.6%) and Lithuania (-4.7%).

Poland – a Steady Leader Despite a Minimal Drop

Poland maintained its position as the region’s leader, with a minimal decrease (-0.4%), remaining the largest beneficiary of FDI in terms of value. According to the UNCTAD „World Investment Report 2023,” Poland, one of the 20 largest economies in the world, ranks 4th in Europe and 14th globally in terms of investment inflow, achieving a result of 29 billion EUR.

Romania – Large Consumer Market and Favorable Tax System

Romania attracts potential investors, among others, thanks to its large consumer market of over 19 million people. The growing purchasing power of consumers and relatively low labor costs (average annual salary was 13 thousand EUR in 2021, while the EU average is 33.5 thousand EUR) make this market particularly attractive for manufacturing enterprises. Moreover, Romania has one of the lowest tax rates in the EU, and its tax system equally favors industrial investments and startup initiatives.

According to the National Bank data, the overall net inflow of direct foreign investments into Romania increased by 9% year-on-year, reaching 9.6 billion EUR in 2022. However, the share of these investments in the country’s GDP fell to 3.1% compared to 3.3% the year before.

Hungary – High Level of FDI per Capita, but also Significant Demographic Challenges

Hungary managed to maintain a high level of foreign direct investments (FDI) per capita. According to the UNCTAD World Investment Report 2022, the inflow of FDI amounted to 4.6 billion EUR in 2021, although lower than the 5.8 million EUR recorded the previous year. The central location and high-quality infrastructure make the country an attractive place for foreign investors. Moreover, Hungary has one of the lowest corporate taxes in Europe at 9%. On the other hand, the country’s demographic decline and slow progress in the education system pose significant obstacles for key structural transformation. Many foreign enterprises point to the lack of qualified workforce as a major obstacle to investment in Hungary. The political situation, which affects the country’s international perception, is also significant.

Slovakia – Sharp Rebound and Dependence on the Eurozone

According to the UNCTAD 2022 report, Slovakia recorded a dynamic increase in the value of direct foreign investments, as mentioned previously. Among the sectors with high investment potential, the production of cars and their parts is mentioned (Slovakia is the world’s largest vehicle manufacturer per capita). Additionally, important sectors include machinery and transport equipment production, electronics, as well as the chemical and pharmaceutical industry.

Slovakia is an attractive destination for enterprises due to relatively low costs, paired with a highly qualified workforce and a favorable geographical location in the heart of Central Europe. At the same time, a large part of Slovakian FDI is directly dependent on the eurozone. The country’s economy is closely linked to the economic condition of its European neighbors, especially Germany and France.

Slovakia enjoys a favorable business climate, ranking 32nd out of 82 countries in the „Economist Business Environment” ranking. Additionally, it ranks 46th out of 132 in the 2022 Global Innovation Index and 49th out of 180 in the Corruption Perceptions Index.

Czech Republic – Rapid Economic Growth and Innovation

The Czech Republic, with a GDP growth of 2.3% in 2022, is an attractive destination for investors due to its high position in the rule of law and political stability indicators. Additionally, it ranks high in the economic freedom index (Index of Economic Freedom) and is characterized by low restrictions on direct foreign investments. The Czech Republic is also a leader in innovation in the Central and Eastern Europe region, with a strong emphasis on sectors such as automation and robotics.

Prospects for the Development of the Region and Factors Influencing Foreign Investments

In the opinion of experts, the coming years will bring further growth of foreign investments in the region, making it one of the largest beneficiaries of such projects in the world. This will be favored by nearshoring trends – relocating operations to a nearby geographical area with a similar time zone, culture, and language, which promotes the strengthening of supply chain stability. Central and Eastern Europe, with its location, lower labor costs, and highly qualified staff, perfectly fits into the „China Plus One” strategy.

One of the most important factors is the availability of experienced workforce. The countries of Central and Eastern Europe are known for their qualified labourforce in sectors such as IT, finance, and engineering. Moreover CEE offers an appropriate supply of both technical specialists and workers which are proficient to perform operational tasks, e.g., assembly.

An additional advantage is the relatively low cost of labor, which translates into potential attractive profits for investors. The favorable business environment is also significant – stable legal systems and transparent regulations. EU membership for most countries in the region provides access to a single market and facilitates business operations.

The high level of investment is also influenced by the growing consumer market in Central and Eastern Europe (over 110 million people). As the average income of households rises, consumers in the region become increasingly interested in high-quality products and services. The demand for new technologies and automation also opens new opportunities for investors.

An additional impulse for the development of the region is the funds flowing from the European Union. The new financial perspective for 2021-2027 provides countries with the necessary financial support, which may potentially translate into further growth of foreign investments.

Central and Eastern Europe, however, is not free from challenges that may affect the level of FDI in the coming years. High inflation, related to energy and raw material prices, may deter potential investors, leading to the depreciation of local currencies. Additionally, the proximity of war-torn Ukraine affects the region’s attractiveness and is reflected in its assessment.

 

Source:

Heading East – Current trends and attractive destinations for foreign expansion in the face of geopolitical turmoil.

Report prepared by PwC and PFR (Polish Development Fund) TFI in cooperation with KUKE (Export Credit Insurance Corporation)

Życzenia od Altios

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów
i satysfakcji  w Nowym Roku 2024.

 

A joyful and peaceful Christmas and success and fulfilment in the New Year 2024.

ALTIOS wzmacnia ofertę wsparcia inwestycji zagranicznych, przejmując Frenger Consulting Services

Altios International ogłosił przejęcie Frenger Consulting Services, wiodącej firmy doradczej ds. inwestycji zagranicznych z siedzibą
w Wielkiej Brytanii. Celem tej operacji jest skuteczniejsze przyciąganie międzynarodowych inwestycji od średnich przedsiębiorstw
w celu przyspieszenia wzrostu biznesu w różnych lokalizacjach.

Połączone siły ALTIOS i Frenger Consulting Services Ltd to wyjątkowe kompetencje poparte wieloletnim doświadczeniem z zakresu inwestycji zagranicznych i nowa globalna oferta dla inwestorów z całego świata.

Przejęcie ma na celu ułatwienie długofalowego wzrostu dla klientów korporacyjnych, a także umożliwienie agencjom rządowym, Organizacjom Rozwoju Gospodarczego (EDOs) i Agencjom Promocji Inwestycji (IPAs) na całym świecie korzystania z doświadczenia
i wiedzy Frenger Consulting Services oraz globalnej obecności Altios w 22 krajach.

Połączone podmioty oferują ponad 75 lat doświadczenia w promocji inwestycji zagranicznych, unikalną sieć ponad 750 specjalistów
w 37 biurach na całym świecie, lokalną obecność w kluczowych regionach oraz wsparcie dla ponad 12 000 firm na ich międzynarodowej ścieżce rozwoju.

Nasza połączona platforma daje ogromną wartość agencjom rządowym, ułatwiając im obsługę międzynarodowych inwestycji 

Patrick Ferron
współzałożyciel Altios International

„Altios od 30 lat, wspiera firmy w ekspansji międzynarodowej a w ciągu ostatnich kilku lat zainteresowanie naszym modelem biznesowym znacznie wzrosło” – mówi Patrick Ferron, współzałożyciel Altios International. „Altios i Frenger Consulting Services Ltd łączy wspólna wizja, a partnerstwo jest dużym krokiem w stronę jej realizacji. Nasza połączona platforma daje ogromną wartość agencjom rządowym, ułatwiając im obsługę międzynarodowych inwestycji przychodzących do ich lokalnego ekosystemu” – mówi Patrick Ferron.

Międzynarodowa obecność Altios, z lokalnymi biurami w Europie, obu Amerykach i regionie Azji
i Pacyfiku, rozszerza naszą sieć i bezpośredni dostęp do klientów korporacyjnych

Pauline Bourcet i Marie-Laure Decotignie
partnerki zarządzające Frenger Consulting Services Ltd.

„Dołączenie do Altios jest naturalnym rozwiązaniem dla Frenger Consulting Services Ltd. Specjalizujemy się we wspieraniu EDO i IPA, które poszukują nowych inwestorów na kluczowych rozwijających się rynkach międzynarodowych. Międzynarodowa obecność Altios,
z lokalnymi biurami w Europie, obu Amerykach i regionie Azji i Pacyfiku, rozszerza naszą sieć i bezpośredni dostęp do klientów korporacyjnych, do których kierują swoje oferty nasi klienci” – mówią Pauline Bourcet i Marie-Laure Decotignie, partnerki zarządzające Frenger Consulting Services Ltd.