Dobre wiadomości dla Twojego biznesu - ulga na ekspansję


Altios wspólnie z KR Group uruchamiają stronę poświęconą uldze na ekspansję

 

Ulga na ekspansję jest ciekawym narzędziem podatkowym, zaproponowanym w przepisach Polskiego Ładu. 

Daje ono możliwość dodatkowego odliczenia kosztów, które przedsiębiorstwo, rozwijające się na rynkach zagranicznych, musi ponieść. 

Odliczeniu wydatków na ekspansję biznesu może podlegać aż 1 mln zł kosztów w ciągu jednego roku.

Więcej informacji znajdą Państwo pod tym linkiem 

 

English version:

Altios, together with KR Group, launches a page dedicated to the expansion relief

The expansion relief is an interesting tax tool proposed in the provisions of the Polish Deal.

It offers the possibility of an additional deduction of costs that a company, expanding on foreign markets, has to incur.

Expenses for business expansion can be deducted for as much as PLN 1 million of costs per one year.

More information can be found under this link