Przybywa nowych spółek

W pierwszym półroczu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 25,6 tys. nowych spółek. Jeśli taki trend się utrzyma, to liczba przedsiębiorców rejestrujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie rekordowa. Najwięcej spółek zarejestrowano w województwie mazowieckim. https://bit.ly/2UtCpOp

przybywa nowych spółek

Number of companies is growing

In the first half of 2021, 25.6 thousand of new companies were registered in Poland. If this trend continues, the number of entrepreneurs registering in the National Court Register will be highest since 2012. Most companies were registered in Mazowieckie Voivodeship. https://bit.ly/2UtCpOp