Niedobór materiałów ograniczy wzrost produkcji?

Polska gospodarka odrabia straty spowodowane COVID.  Według ekspertów dynamiczny wzrost produkcji w porównaniu do 2020 roku, to przede wszystkim efekt niskiej bazy. Produkcja jednak odrobiła pandemiczne straty. Nie wszystkie branże jednak zaliczają mocne odbicie. Analitycy Credit Agricole wskazują, że przyczyną mogą być zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz drożejące surowce. https://bit.ly/3j0GDqI

niedobór materiałów ograniczy wzrost produkcji

Shortage of materials will influence on the production growth?

Polish economy is making up for the losses caused by COVID. According to experts, the dynamic increase in production compared to 2020 is primarily the effect of a low base. The production recovered from the pandemic crisis, however, not all industries have a strong rebound. Credit Agricole analysts indicate that the reason may be disruptions in supply chains and more expensive raw materials. https://bit.ly/3j0GDqI