Dane z polskiej gospodarki za I kwartał lepsze

W ubiegłym tygodniu GUS dokonał korekty danych gospodarczych za I kwartał 2021. PKB, mimo trzeciej fali COVID-19, skurczyło się mniej niż wcześniej zakładano – jedynie o 0,9 %. Pozytywnie zaskoczyły rynek wskaźniki dotyczące inwestycji, które urosły o 1,3 % rok do roku. Dodatkowo wzrosła konsumpcja prywatna. Dane za kolejny kwartał pokażą, czy są to sygnały ożywienia gospodarczego. https://bit.ly/3psQhUh

Data from Polish economy better than expected

Last week Statistics Poland has adjusted the economic data for the first quarter of 2021. Despite the third wave of COVID -19 and severe restrictions, GDP decreased less than previously predicted – only by 0,9%. The market was positively surprised by investment indicator, which grew by 1,3% y2y. Additionally, private consumption increased. Data for the next quarter will show whether these are signs of economic recovery. https://bit.ly/3psQhUh