Rośnie eksport polskich produktów do Niemiec

W marcu 2021 polski eksport do Niemiec urósł 22 % rok do roku. Od jesieni 2020 widać wyraźne ożywienie sprzedaży z Polski do Niemiec. Tak dobre wyniki zawdzięczamy zwiększonej sprzedaży w sektorze maszyn i urządzeń, włączając w to akumulatory, elementy silników oraz sprzęt RTV/AGD. Wpływ na taki wynik może mieć też umocnienie roli polskich fabryk w łańcuchach dostaw niemieckich firm. Mamy nadzieję, że będzie to stałe zjawisko, sprzyjające rozwojowi polskiej gospodarki. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:  https://bit.ly/3vj0yEN

rośnie eksport polskich produktów do niemiec
The export of Polish products to Germany is growing

In March 2021, Polish exports to Germany grew 22% year to year. From Autumn 2020, there is a clear recovery in sales from Poland to Germany.  Such good results are effects of increasing of sales in the machinery and equipment sector, including batteries, engine components and consumer electronics / household appliances. This result may also be influenced by the strengthening of the role of Polish factories in the supply chains of German companies. We hope that it will be a constant, solid trend that will favor the development of the Polish economy. You can read more about it here: https://bit.ly/3vj0yEN